Regulamin

Regulamin  Willi Słonecznej

Doceniamy Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służy zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

 § 1

   Pokoje w Willa Słoneczna wynajmowane są na doby.

§ 2

  Jeśli Gość nie określi czasu pobytu przy wynajmie pokoju, zakłada się, że pokój został wynajęty na   jedną dobę.  Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 10.00 dnia następnego.

§ 3

Opłata za pobyt jest pobierana w dniu przyjazdu zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju.W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym i opłaconym przez Państwa terminie należność za całość pobytu nie ulega zmianie.

§ 4

Pobierana jest opłata uzdrowiskowa w wysokości ustalonej przez Urząd Miasta na dany rok.

§ 5

Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić do godz. 08.00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju.Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§ 6

    Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Osoby nie zameldowane nie mogą przebywać w Willa Słoneczna .Willa Słoneczna może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę na mieniu obiektu lub innych osób w nim przebywających albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu.

§ 7

    Obiekt może poprosić o wpłata zadatku w celu gwarancji rezerwacji pobytu .Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji lub anulowania rezerwacji .  

§ 8

    Willa Słoneczna nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług lub pozostawione bez opieki.
    Poszkodowany powinien zawiadomić Recepcję obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

   § 9

  Zachowanie ciszy nocnej w obiekcie obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 07.00 dnia następnego. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. Obiekt nie posiada parkingu dla osób uprzywilejowanych oraz miejsc postojowych dla inwalidów.

§ 10

    Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem dorosłych opiekunów, którzy ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany, zamknąć drzwi na klucz od pokoju.

§ 11

    Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Willa Słoneczna zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe prosimy  o nie używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. W obiekcie nie mamy pokoi dostosowanych do pobytu zwierząt, prosimy więc nie gościć w pokojach zwierząt. 

 Zakaz palenia tytoniu obowiązuje w pokojach i  całym obiekcie.W razie naruszenia zakazu zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 300 zł. Opłata za zgubienie  kluczy wynosi 100 zł

§ 12

    Za pozostawione rzeczy Willa nie odpowiada w  przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Willa przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres jednego tygodnia a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Willi. Artykuły spożywcze pozostawione w pokoju będą wyrzucane po upływie 1 godziny.

  Życzymy miłego pobytu .

Szablon prosty